ઘેરો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરો ઊઠવો

  • 1

    ઘેરો દૂર થવો, હઠવો.