ઘેરો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરો ઘાલવો

  • 1

    ઘેરવું.