ઘેરો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરો નાખવો

  • 1

    ઘેરવું.