ઘર ઉઘાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઉઘાડવું

  • 1

    કુટુંબની આબરૂ વધારવી.

  • 2

    વંશજને જન્મ આપવો.