ઘર ઉઘાડું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઉઘાડું પડવું

  • 1

    ઘરની-કુટુંબની બેઆબરૂ થવી.