ઘર ઉઘાડું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઉઘાડું રહેવું

  • 1

    વંશ ચાલુ રહેવો.

  • 2

    પત્ની મળવી; લગ્ન થવું.