ઘર ઉઘાડું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઉઘાડું હોવું

  • 1

    આવનારના સ્વાગત માટે ઘરમાં તત્પરતા હોવી.