ઘર ઉઠાવી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઉઠાવી લેવું

  • 1

    ઘરનો બોજો કે જવાબદારી ઉપાડી લેવાં-અદાં કરવાં.