ઘર ઉપાડી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઉપાડી લેવું

  • 1

    ઘરનો બોજો કે જવાબદારી ઉપાડી લેવાં-અદાં કરવાં.