ઘર ઊજળું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઊજળું થવું

  • 1

    ઘર દીપવું; ઘરની આબરૂ વધવી.