ઘર ઊમરે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઊમરે

અવ્યય

  • 1

    છેક પાસે; તદ્દન ઘર આગળ.