ઘેર કાંટા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેર કાંટા પડવા

  • 1

    ઘર ઉજ્જડ થવું; નિર્વંશ જવું.