ઘર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર જવું

  • 1

    મોટી ખોટ આવવી; એકમાત્ર સાધન જતું રહેવું.

ઘેર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેર જવું

  • 1

    (દીવો) ઓલવાવો.

  • 2

    કોઈ કામ કે કશામાંથી ખસવું, ટળવું, વચ્ચેથી હઠવું, એવા ભાવમાં. જેમ કે, ન ફાવે તો જાય ઘેર.