ઘર ધોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ધોવું

  • 1

    ઘરની માલમતા ઉડાવી દેવી.