ઘર નિકોલાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર નિકોલાઈ જવું

  • 1

    ઘર ગણતરીમાંથી નીકળી જવું; વ્યવહારમાં બહિષ્કૃત જેવું થવું.