ઘર ફોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ફોડવું

  • 1

    ઘરનાં માણસોમાં ફૂટ પડાવવી.