ઘર બાળીને તીરથ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર બાળીને તીરથ કરવું

  • 1

    ઉડાઉ થવું; ઘર વેડફીનેય લહેર કરવી.