ઘર ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ભરવું

  • 1

    (પારકાનું લૂંટીને) પોતાના ઘરને સમૃદ્ધ બનાવવું.