ઘર માથે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર માથે કરવું

  • 1

    આખા ઘરમાં શોધી વળવું.