ઘર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર રાખવું

  • 1

    ઘર વેચાતું કે ભાડે રાખવું.

  • 2

    પોતાનું સંભાળવું; સ્વાર્થ સાધવો.