ઘર વસાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર વસાવવું

  • 1

    ઘર મેળવી, તેનું સાધન કરવું.

  • 2

    પરણવું.