ઘેલાતૂર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેલાતૂર

  • 1

    ગાંડુંતૂર; સાવ ઘેલું.