ઘેલાં કાઢવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેલાં કાઢવાં

  • 1

    ગાંડાં કાઢવાં.