ઘેલીનો ગવાળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેલીનો ગવાળો

  • 1

    અવ્યવસ્થિત ગાંસડાંપોટલાં.