ઘેલું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેલું કરવું

  • 1

    નાદ કે ધૂન લગાડવી.