ગુજરાતી

માં ઘેવરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવરિયું1ઘેવરિયું2

ઘેવરિયું1

વિશેષણ

  • 1

    ઘેબર; એકવાની-પકવાન.

ગુજરાતી

માં ઘેવરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવરિયું1ઘેવરિયું2

ઘેવરિયું2

વિશેષણ

  • 1

    ઘેબરના જેવું સ્વાદિષ્ટ.