ઘેવરિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેવરિયું

વિશેષણ

  • 1

    ઘેબર; એકવાની-પકવાન.

ઘેવરિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેવરિયું

વિશેષણ

  • 1

    ઘેબરના જેવું સ્વાદિષ્ટ.