ઘસાઈને (જવું) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસાઈને (જવું)

  • 1

    તદ્દન નજીક કે પાસે થઈને.