ઘસાઘસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસાઘસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખૂબ ઘસવું તે.

  • 2

    લાક્ષણિક તકરાર; કજિયો.

મૂળ

'ઘસવું' ઉપરથી

ઘૂસાઘૂસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂસાઘૂસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (અનેક જણે એકસાથે કે ખૂબ) વારંવાર ઘૂસવું તે.