ઘસારાખર્ચ પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસારાખર્ચ પાડવું

  • 1

    તે ખર્ચ હિસાબમાં લેવું.