ઘસારાખર્ચ મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસારાખર્ચ મૂકવું

  • 1

    તે ખર્ચ હિસાબમાં લેવું.