ઘસારો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસારો ખાવો

  • 1

    નુકસાન-ખર્ચ વેઠવાં.