ઘસારો પહોંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસારો પહોંચવો

  • 1

    ખર્ચ થવું; નુકસાન પહોંચવું.