ઘસારો વેઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસારો વેઠવો

  • 1

    નુકસાન-ખર્ચ વેઠવાં.