ઘસીને ના પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસીને ના પાડવી

  • 1

    સાફ ના પાડવી.