ઘૂસી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂસી જવું

  • 1

    જોરથી, વગર હકે કે ગમે તેમ કરીને દાખલ થઈ જવું.