ઘાઘરા-પલટણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાઘરા-પલટણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રીઓનું ટોળું.

  • 2

    હીજડાઓનું ટોળું.