ઘાઘરા-પાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાઘરા-પાટ

પુંલિંગ

  • 1

    ઘાઘરાનું લૂગડું.