ઘાઘરી પહેરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાઘરી પહેરવી

  • 1

    સ્ત્રીવેશ લેવો.

  • 2

    નામર્દ થવું-હોવું.