ઘાટડીએ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાટડીએ જવું

  • 1

    સુવાસણને વેશે મરવું.