ઘાટમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાટમાં ઘાલવું

  • 1

    ફસાવવું; દાવમાં લેવું.