ઘાંટી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંટી આવવી

  • 1

    મુશ્કેલીનો બારીક સમય આવવો; હરકત આવવી.