ઘાંટો ઊઘડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંટો ઊઘડવો

  • 1

    સારો સ્પષ્ટ સાદ નીકળવો.