ઘાંટો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંટો કાઢવો

  • 1

    તાણીને મોટેથી બોલવું.

  • 2

    ઠપકો દેવો; ધમકાવવું.