ઘાંટો ખૂલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંટો ખૂલવો

  • 1

    ઘાંટો ઊઘડવો.