ઘાંટો નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંટો નીકળવો

  • 1

    અવાજ નીકળવો.