ઘાંટો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંટો પાડવો

  • 1

    બૂમ પાડીને બોલાવવું.

  • 2

    ખિજાવું; ધમકાવવું.