ઘાંટો બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંટો બેસવો

  • 1

    સાદ જાડો-ઘોઘરો થવો; ગળાએ કામ ન કરવું.