ઘાટ આણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાટ આણવો

  • 1

    જોઈતો આકાર આણવો.

  • 2

    લાગ મેળવવો.