ઘાટ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાટ આવવો

  • 1

    જોઈતો આકાર આવવો.

  • 2

    લાગ મળવો.