ઘાટ ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાટ ખાવો

  • 1

    લાગ મળવો; તક મળવી.